تاکید منطقه شمال‌شرق بر حفظ محیط‌ زیست؛ با استقرار سیستم‌ مدیریت انرژی

تصاویر | ییلاقی رویایی که ۷ ماه از سال خالی از سکنه است
با عنایت به تصمیم شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در خصوص استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO50001، منطقه شمال‌شرق در راستای تاکید بر اهداف محیط زیستی خود گام برداشت

تصاویر | ییلاقی رویایی که ۷ ماه از سال خالی از سکنه است