صندوق رای در زندان/ زندانیان با شناشنامه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند

تصاویر | یک روز کاری در کارخانه لوکوموتیو سازی
ایرنا نوشت: رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با بیان اینکه تفاوتی بین زندانیان در رای دادن نیست، گفت: همه زندانیان با شناسنامه می توانند رای دهند.

تصاویر | یک روز کاری در کارخانه لوکوموتیو سازی