بحران ونزوئلا شدیدتر می‌شود/ آمریکا به دنبال جایگزینی نفت ونزوئلا با کانادا

تصاویر | گورستان‌ موتورسیکلت‌ها در آریزونا
ترس و نگرانی ونزوئلا این روزها با سفارش های خرید آمریکا از کانادا افزایش یافته است.

تصاویر | گورستان‌ موتورسیکلت‌ها در آریزونا