تصاویر | در حوالی نوروز | موسم خانه تکانی و رونق کارگاه های قالیشویی

تصاویر | گردهمایی طرح و طعم و رنگ، سوغات اصالت و فرهنگ
با نزدیک شدن به ایام نوروز و موسم خانه‌تکانی، کارگاه‌های قالیشویی هم رونقی دوباره گرفتند. تصاویر زیر مربوط به یک کارگاه قالیشویی در اراک است.

تصاویر | گردهمایی طرح و طعم و رنگ، سوغات اصالت و فرهنگ