ستاره درخشان از عراق برمی‌گردد/ «نجم الثاقب» هزاران تماشاگر را در نجف پای خود نشاند

تصاویر | کاوش‌های باستان‌شناسی در ریوی‌ تپه
نمایش ایرانی «نجم الثاقب» (ستاره درخشان)، امروز (نهم آذر) آخرین اجرای خود را در کشور عراق پشت سر گذاشت و به ایران بازمی‌گردد.

تصاویر | کاوش‌های باستان‌شناسی در ریوی‌ تپه