کریمی در راه سیمئونه یا مارادونا؟

تصاویر | کاشی‌های منحصربفرد تکیه معاون‌الملک
علی کریمی به عنوان سرمربی نفت تهران انتخاب شد.

تصاویر | کاشی‌های منحصربفرد تکیه معاون‌الملک