۶ قرارداد جدید در صنعت خودرو

تصاویر | کاشت کلزا در هشت‌بندی هرمزگان برای اولین بار
در قالب 6 قرارداد جدید در صنعت خودرو کشور، 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت خودرو جذب شده است.

تصاویر | کاشت کلزا در هشت‌بندی هرمزگان برای اولین بار