جهانگیری: در مناظره‌ها از آزادی حرف می‌زنند، انگار نه انگار اینها بودند که مطبوعات را فله‌ای بستند

تصاویر | چوپانی زنان در مراتع اصفهان
اسحاق جهانگیری همراه با حسن روحانی در تجمع مردمی در استودیوم 12 هزار نفری حاضر شد.

تصاویر | چوپانی زنان در مراتع اصفهان