پیوستن دوباب کتابخانه عمومی روستائی دیگر به جمع کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل

تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی
با افتتاح کتابخانه های عمومی روستاهای ایران آباد پارس آباد و نیارق نمین، تعداد کتابخانه های عمومی استان به 60 باب کتابخانه نهادی رسید.

تصاویر | چهره‌های سیاسی در مراسم سومین روز درگذشت آیت‌الله واعظ‌ زاده خراسانی