روحانی: ملت می‌خواهد اعلام کند که آیا به سال 91 برمی‌گردیم یا به سال 1400 می‌رویم

تصاویر | چهره‌هایی که در حمایت از روحانی به ورزشگاه آزادی آمدند
رئیس جمهور گفت: : ملت ما در روز جمعه این هفته می خواهد اعلام کند که آیا مسیر آرامش را ادامه می دهد یا می خواهد مسیر تنش را انتخاب کند.

تصاویر | چهره‌هایی که در حمایت از روحانی به ورزشگاه آزادی آمدند