روحانی به وزیرخارجه آمریکا:خیالپردازی نکن،برای تست موشکی از شما اجازه نمی‌گیریم/کابینه جوان می‌شود/۴

تصاویر | چاپ پوستر ترامپ برای پرتاب سنگ و کفش در فلسطین
رئیس جمهوری منتخب مردم تاکید کرد: کابینه بعدی جوانتر خواهد شد.

تصاویر | چاپ پوستر ترامپ برای پرتاب سنگ و کفش در فلسطین