جوان شایسته در اکثر خانه‌ها موجود است!

تصاویر | پل معلق ۱۱۲ متری دره خزینه با ۸۵ متر ارتفاع
محمدرضا یزدان‌پرست*

تصاویر | پل معلق ۱۱۲ متری دره خزینه با ۸۵ متر ارتفاع