تصویری از بادیگارهایی که هوای علی‌منصور را داشتند

تصاویر | پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر
در مراسم افتتاح رستوران منصوریان چهره ویژه کم دیده‌نشد.

تصاویر | پشت صحنه سریال شکوه یک زندگی در بهشهر