انفجار در برج های ترامپ!

تصاویر | پشت این دَرها چه رازی است؟! | درهای رنگارنگ و زیبا را ببینید
سایت کگل این کارتون را با عنوان «برج های ترامپ» و در حاشیه معرفی اعضای کابینه رییس جمهور جدید امریکا، منتشر کرد.

تصاویر | پشت این دَرها چه رازی است؟! | درهای رنگارنگ و زیبا را ببینید