سقف قرارداد در فوتبال بانوان چقدر است؟

تصاویر | پرواز ققنوس وار پرندگان جواهرنشان
دومین گلزن برتر لیگ‌برتر بانوان میزان سقف قرارداد فوتبال بانوان را اعلام کرد.

تصاویر | پرواز ققنوس وار پرندگان جواهرنشان