صادرات صابون بچه به کشورهای همسایه!

تصاویر | پاییز هزار رنگ در جاده اسالم- خلخال
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:طبق آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از 11 تن صابون بچه از کشور صادر شده است.

تصاویر | پاییز هزار رنگ در جاده اسالم- خلخال