شیوه کار مجری‌های تلویزیون: از رامبد تا مهران!

تصاویر | واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از توافق زیست محیطی پاریس
محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را بدون احتساب برنامه ماه عسل منتشر کرد.

تصاویر | واکنش‌های جهانی به تصمیم ترامپ برای خروج از توافق زیست محیطی پاریس