تیم کی‌روش در مسیر تبدیل شدن به بلژیک و کلمبیا

تصاویر هوایی از جمعیت میلیونی حجاج در صحرای عرفات
ملی‌پوشان 10 نفره هم به کره‌جنوبی باج ندادند و یک امتیاز از این تیم گرفتند.

تصاویر هوایی از جمعیت میلیونی حجاج در صحرای عرفات