مادر شهید حسن جنگجو به فرزند شهیدش پیوست

تصاویر | هنرمندان در کنسرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو؛ از محمود دولت‌آبادی تا فاطمه معتمدآریا
مادر شهید حسن جنگجو معروف به فهمیده آذربایجان (چند ساعت پس از تدفین فرزندش) از دنیا رفت.

تصاویر | هنرمندان در کنسرت کیهان کلهر و رامبرانت تریو؛ از محمود دولت‌آبادی تا فاطمه معتمدآریا