واکنش دایی به محرومیت شجاعی و حاج صفی

تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی
سرمربی سایپا می‌گوید حرف او دردی دوا نمی‌کند.

تصاویر | هفدهمین نمایشگاه خودروی مشهد با استاندارد بین‌المللی