ملازهی: اولویت‌پاکستان میانجیگری است، نشود طرف‌ریاض است

تصاویر | هجوم خودرو به مراسم جشن عید فطر در نیوکاسل
یک پژوهشگر شرق آسیا معتقد است که بحران منطقه و اعراب به دلیل تضادها و بازی قدرت بین روسیه و آمریکا است، ریشه مشکلات عربستان و قطر در همین است اگر این دو کشور به یک تقسیم و جمعبندی برسند، مشکلات منطقه آرام آرام کاهش خواهد یافت.

تصاویر | هجوم خودرو به مراسم جشن عید فطر در نیوکاسل