دانش‌آموز کتک‌خورده: با میل خودم خوردم!

تصاویر | نیمه تاریک انتخابات آمریکا
در حاشیه کتک خوردن یک دانش‌آموز هنرستان شیراز، احمدرضا کاظمی این تطویر را در شهروند منتشر کرد.

تصاویر | نیمه تاریک انتخابات آمریکا

دانلود برنامه ایمو