بازداشت عوامل تیراندازی و قتل در بوشهر/ مردی در زندان به فرزندانش دستور داد شاکی را بکشند!

تصاویر | نگاهی به زندگی جرج مایکل
میزان نوشت: فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: سه نفر از عوامل اصلی قتل شهروند دیلمی به هویت “علی اشرف” دستگیر و به بزه انتسابی اعتراف کردند.

تصاویر | نگاهی به زندگی جرج مایکل