تصاویر | در حوالی نوروز | شب های شلوغ بازار زنجان در آستانه سال نو

تصاویر | نمایشگاە آثار به جا مانده از تمدن ماناها در سنندج
با قرار گرفتن در روزهای پایانی سال تب و تاب خرید میان اقشار مختلف مردم زنجان افزایش یافته و بازار زنجان روز و شب‌های شلوغ و پرشوری را سپری می‌کند.

تصاویر | نمایشگاە آثار به جا مانده از تمدن ماناها در سنندج