نشست چالش کپی و اقتباس در هنر معاصر برگزار می‌شود

تصاویر | نشست خبری باهنر در کافه خبر | از پیشنهاد خاص به روحانی تا حمایت از قرارداد توتال
با توجه به مباحث و مسائل مطرح شده اخیر در عرصه هنرهای تجسمی کشور، نشست «کپی یا اقتباس، چالشی در هنر معاصر» برگزار می‌شود.

تصاویر | نشست خبری باهنر در کافه خبر | از پیشنهاد خاص به روحانی تا حمایت از قرارداد توتال