10 دانشگاه برتر دنیا در اختراع و کارآفرینی را بشناسید

تصاویر منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه نشریه گاردین | جنگ، انتخابات و المپیک
دانشگاه‌های پیشرو امروز در جهان دانشگاه‌های کارآفرین هستند و در زمینه ثبت اختراعات مفید و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی با هم رقابت می‌کنند.

تصاویر منتخب سال ۲۰۱۶ از نگاه نشریه گاردین | جنگ، انتخابات و المپیک