منتجب‌نیا: دانشجویان 8 سال درمقابل سانسور و خفقان سیاسی دولت احمدی‌نژاد ایستادگی کردند

تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی
ایرنا نوشت:قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: دانشجویان با درایت و آگاهی برای انتخابات پیش رو در صحنه باشند و حمایت از مسیر سازنده و توسعه کشور را برای گزینش اصلح مدنظر داشته باشند.

تصاویر | مناظر زیبای تبریز برفی