فیلم | نقاشی سیاستمداران مشهور جهان در قالب یک پناهجو

تصاویر | مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب
عبدالله عمری، نقاش اهل سوریه در آثار هنری خود که به تازگی به نمایش درآمده است رهبران کشورهای مختلف جهان را در قالب پناهجو به تصویر کشیده است.

تصاویر | مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب