درخواست گورباچف از رهبران روسیه و آمریکا

تصاویر | مرال‌های جنگل قرق گرگان
میخائیل گورباچف رهبر اسبق اتحاد شوروی، رهبران روسیه و آمریکا را به گفتگو و عدم فریب یکدیگر فراخواند.

تصاویر | مرال‌های جنگل قرق گرگان

نصب تلگرام فارسی