ضرب‌الاجل شهردار زنجان برای خاتمه پروژه‌های نیمه‌تمام

تصاویر | مراسمی که چینی‌ها برای انتخاب پادشاه بزها برگزار می‌کنند
پروژه‌های نیمه تمام سال گذشته شهر زنجان طی یک ماه آینده به اتمام برسند.

تصاویر | مراسمی که چینی‌ها برای انتخاب پادشاه بزها برگزار می‌کنند