اینفوگرافیک | شاخص بهای تولید کننده در شهریور ۱۳۹۶

تصاویر | محل اقامت و جسد عامل کشتار لاس وگاس در هتل «مندلای بی»
در اینفوگرافیک زیر درصد شاخص بهای تولید کننده در بخش‌های مختلف در 12 ماه منتهی به شهریور 1396 را می‌بینید.

تصاویر | محل اقامت و جسد عامل کشتار لاس وگاس در هتل «مندلای بی»