۶ فیلم از تبریز به بخش رقابتی جشنواره شبدیز راه یافت

تصاویر | محروم‌ترین کارگران کشور چه شغلی دارند؟
۶ فیلم از کارگردانان تبریزی در جشنواره منطقه ای سینمای جوان، شبدیز به رقابت می پردازند.

تصاویر | محروم‌ترین کارگران کشور چه شغلی دارند؟