سلفی یادگاری به قیمت سقوط گردشگر اصفهانی تمام شد

تصاویر | مجموعه آبی آبشارهای شوشتر در نوروز ۹۶‎
ایرنا نوشت: مسئول آتش نشانی شهرستان سردشت گفت:عکس سلفی موجب سقوط گردشگر ۶۰ساله اصفهانی به داخل آبشار ‘شلماش’ سردشت شد.

تصاویر | مجموعه آبی آبشارهای شوشتر در نوروز ۹۶‎