دیدگاه زنگنه در مورد هدف اصلی توسعه میادین نفت و گاز

تصاویر متفاوت رسانه‌ها از مرحوم علی معلم
ایرنا به نقل از وزیر نفت گفت: توسعه میادین نفت، گاز و ایجاد واحدهای پتروشیمی با هدف فراهم کردن فرصت های شغلی از مهمترین اولویت های وزارت نفت در استان ایلام است.

تصاویر متفاوت رسانه‌ها از مرحوم علی معلم