قلعه‌نویی همچنان به دنبال شماره 6 استقلال/امید ابراهیمی به ذوب‌آهن می‌رود؟

تصاویر | قلعه‌ای برای مبارزه با روس‌ها در زمان فتحعلی شاه قاجار
امید ابراهیمی هنوز قرارداد خود را با آبی‌ها تمدید نکرده است.

تصاویر | قلعه‌ای برای مبارزه با روس‌ها در زمان فتحعلی شاه قاجار