نشست خبرنگاران شهرستان سقز با فرماندار و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران

تصاویر | فلامینگوهای تالاب سولدوز نقده
به مناسبت روز خبرنگار نشست های جداگانه ای میان اصحاب رسانه با فرماندار و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران شهرستان سقز برگزار شد.

تصاویر | فلامینگوهای تالاب سولدوز نقده