فیلم | میرسلیم: میرحسین موسوی جایگزینم در نخست وزیری شد

تصاویر | غول‌پیکرهایی که توریست جذب می کنند!
مصطفی میرسلیم با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، گفت: ایشان از من خواستند برای ساماندهی نهاد ریاست‌جمهوری و مشاورت ایشان خدمت‌شان برسم. من هم با استقبال خدمت‌شان رفتم.

تصاویر | غول‌پیکرهایی که توریست جذب می کنند!