تصاویر | آلودگی هوای مشهد

تصاویر | عزاداری ۲٨ صفر در قم
ساکنان مشهد مقدس و زائران بارگاه امام رضا(ع) این روزها هوای آلوده‌ای را به ریه‌های خود می‌فرستند.

تصاویر | عزاداری ۲٨ صفر در قم