آخرین وضعیت عالیشاه به روایت تصویر

تصاویر | عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب
امید عالیشاه هافبک ریزنقش پرسپولیس مجبور شد مچ دستش را گچ بگیرد.

تصاویر | عزاداری هیئت‌های دانشجویی در حضور رهبر انقلاب