صحنه‌ای تلخ در تمرین استقلال که باعث شد فرشید اسماعیلی بازی با صبا را از دست بدهد

تصاویر | عزاداری شهادت امام رضا(ع) در قم
فرشید اسماعیلی به دلیل مصدومیت یکی از غایبان بازی فردا با صبا خواهد بود.

تصاویر | عزاداری شهادت امام رضا(ع) در قم