۲۵ میلیون دلار جایزه برای ستاره‌های دنیای علم

تصاویر | ظریف و همسرش با لباس مخصوص در معبد
ایسنا نوشت: برخی از بزرگترین نام‌های جهان فناوری در پنجمین سال جایزه Breakthrough (دستاورد) به ارائه بیش از 25 میلیون دلار جایزه به تحقیقات علمی در دانشگاه‌های سراسر جهان پرداختند.

تصاویر | ظریف و همسرش با لباس مخصوص در معبد