تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایتالیا با ظریف

تصاویر | طبیعت زیبای جنگل واز در پادشاه فصل‌ها
وزیر امور خارجه ایتالیا با همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف تماس گرفت.

تصاویر | طبیعت زیبای جنگل واز در پادشاه فصل‌ها