بوی باروت در بازار جهانی

تصاویر | طبیعت بهاری چابکسر
دنیای اقتصاد نوشت: تحولات ژئوپلیتیک همچنان بازارهای جهان را درگیر نگه داشته است.

تصاویر | طبیعت بهاری چابکسر