عکس | کیک دونالد ترامپ در مقابل برج ترامپ

تصاویر | صحنه‌هایی دیدنی از مشارکت کودکانه در انتخابات آمریکا
عکس زیر کیکی به شکل دونالد ترامپ است که در مقابل برج ترامپ قرار گرفته و به نوعی پیروزی وی را پیش از اعلام نتایج جشن گرفته است.

تصاویر | صحنه‌هایی دیدنی از مشارکت کودکانه در انتخابات آمریکا

دانلود shareit