عکس | نازکترین سد جهان در طبس

تصاویر| شک یک زن به همسر درگذشته‌اش روی صحنه تئاتر
سد کریت یا سد کوریت که به طاق عباسی معروف است با عرض تاج یک متر نازکترین سد جهان محسوب می‌شود. این سد در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی واقع شده است.

تصاویر| شک یک زن به همسر درگذشته‌اش روی صحنه تئاتر