تغییر مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر/ چقدر تولید و قاچاق مخدر سنتی و صنعتی اعدام دارد؟

تصاویر | سرشماری حیوانات در قدیمی‌ترین پارک ملی ایران
خانه ملت نوشت: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اصلاح طرح کاهش مجازات اعدام، گفت: بر اساس اصلا صورت گرفته مجازات اعدام برای تولید و توزیع ۱۰۰ کیلوگرم موادمخدر سنتی و ۲ کیلوگرم موادمخدر صنعتی در نظر گرفته شد.

تصاویر | سرشماری حیوانات در قدیمی‌ترین پارک ملی ایران