نظرمحمدی: با دست خالی جنگیدیم و لیگ برتری شدیم

تصاویر | زندگی به سبک معلمان عشایری در روستاها
تیم ریشه‌دار سپیدرود رشت با شایستگی به لیگ برتر صعود کرد.

تصاویر | زندگی به سبک معلمان عشایری در روستاها