سرانجام قطار به کرمانشاه رسید

تصاویر | زائران پیاده حرم رضوی‎(ع)
ایسنا نوشت:شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اعلام کرد عملیات ریل گذاری راه آهن غرب کشور به پایان رسیده و به این ترتیب استان کرمانشاه نیز به شبکه ریلی کشور متصل شده است.

تصاویر | زائران پیاده حرم رضوی‎(ع)