تصاویر | مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب

تصاویر | رویایی که آرزوی خیلی از کودکان جهان است!
در گزارش زیر تصاویری از مسابقه دویدن در کف و حباب را مشاهده می‌کنید که در شهر پکن چین برگزار شد.

تصاویر | رویایی که آرزوی خیلی از کودکان جهان است!