تصاویر | تخریب ۴۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز در شهرک زیتون

تصاویر | رونمایی از تنها سدان DS در ایران
400 ساخت و ساز غیر مجاز در شهرک زیتون واقع در حریم منطقه 13 شهر تهران امروزدوشنبه به دستور شورای تأمین و با حکم مرجع قضایی تخریب شد.

تصاویر | رونمایی از تنها سدان DS در ایران

دانلود مستقیم تانگو جدید